Usluge

Izdavanje i prodaja kancelarijskog prostora

Mi se bavimo izdavanjem i prodajom svih vrsta kancelarijskog prostora, uključujući poslovne zgrade sa zakupcima iz različitih industrija, poslovne parkove uz maksimalno prilagođena prostorna rješenja u skladu sa zahtijevima zakupaca i projekte mješovite namjene.

Mi se bavimo izdavanjem i prodajom svih vrsta kancelarijskog prostora, uključujući poslovne zgrade sa zakupcima iz različitih industrija, poslovne parkove uz maksimalno prilagođena prostorna rješenja u skladu sa zahtijevima zakupaca i projekte mješovite namjene. Kvalitet naših usluga se zasniva na našem obimnom tržišnom znanju i iskustvu sa terena.
Razumijemo da Vaše potrebe za kancelarijskim prostorom često podrazumijevaju vremenski izazov i usklađenost sa određenim uslovima i parametrima poslovanja i obezbjeđujemo da je Vaš najbolji interes zagarantovan na tržištu koje se brzo razvija.

PREDSTAVLJANJE ZAKUPACA:
 • Komparativna analiza nepokretnosti
 • Zakup nepokretnosti
 • Analiza novih uslova zakupa u odnosu na obnovu postojećeg ugovora
 • Analiza opcije kupovine u odnosu na zakup nepokretnosti
 • Ponovno pregovaranje postojećih uslova zakupa i obnova ugovora o zakupu
 • Izbor lokacije
 • Savjetodavne usluge prilikom izgradnje objekta po zahtjevu budućeg zakupca
 • Prodaja ili izdavanje postojeće nepokretnosti ili nepokretnosti u fazi izgradnje
PREDSTAVLJANJE ZAKUPODAVACA I VLASNIKA:
 • Strateško savjetovanje
 • Analiza nepokretnosti
 • Analiza konkurentnih nepokretnosti
 • Profilisanje razvojnog potencijala projekta
 • Komparativne transakcije
 • Razvoj cjenovne strategije
 • Sveobuhvatan spektar usluga u procesu iznajmljivanja nepokretnosti
 • Marketing

Kako vam možemo pomoći?

Kompanije koje se suočavaju sa nekom od sljedećih okolnosti mogu zahtijevati strategiju pronalaska novog prostora ili imati potrebu za boljim iskorišćenjem prostora koji trenutno zakupljuju:

Strategija traženja nove lokacije ili strategija preseljenja
Pomažemo klijentima da pronađu najpovoljniju lokaciju za preseljenje. Možda razmišljate o premještanju postojećeg kancelarijskog prostora na novu lokaciju ili uspostavljanju novih usluga kao što su zajednički servisni centar, call centar, kancelarija za podršku za koji Vam je potrebna nova adresa.

Pomoć pri uštedi troškova u vezi nepokretnosti – Sarađujemo sa klijentima i našim brokerskim timovima iz ostalih sektora kako bismo analizirali mogućnosti zakupa unutar određene tržišne oblasti, izmjerili uticaj alternativnih scenarija i kreirali poslovnu studiju za optimalni scenario. Ako je kompanija uspostavila ciljeve smanjenja troškova, možemo pomoći kroz uštedu troškova zakupa nepokretnosti.

Nefleksibilna ili neefikasna iskorišćenost prostora – Vaš poslovni prostor može imati visoku stopu neiskorišćenog prostora ili nije moguće na efikasan način rasporediti nove zaposlene ili uraditi druge promjene.

Procjene portfolija – Analiza Vašeg portfolija nekretnina može identifikovati skrivene mogućnosti za poboljšanje iskorišćenja nepokretnosti, konsolidovanje poslovanja, smanjenje troškova, poboljšanje efikasnosti i usklađivanje portfolija sa poslovnim operacijama. Ovo nam takođe omogućava predviđanje scenarija koji će promijeniti poziciju tima od reaktivnog do proaktivnog.

Neusklađenost između operativnog poslovanja, zahtjeva brenda i visine rente – Vaši troškovi zakupa mogu biti iznad tržišnih ili možete imati kancelarije u manje atraktivnoj poslovnoj zgradi ili delu grada.

Kreiranje Vašeg korporativnog brenda – Možemo Vam pomoći ukoliko Vaša kompanija nastoji da poveća svoju tržišnu vidljivost ili da se pozicionira na novom tržištu.

KONSULTANTSKE USLUGE