Usluge

Prodaja stambenog prostora

Naš tim za prodaju stambenog prostora fokusira se na pružanje pomoći klijentima pri odabiru prave nektretnine za svoj dom ili investicionu

Našim klijentima omogućavamo detaljan uvid u tržište nekretnina Crne Gore čime im je olakšano da pronađu nekretninu koja u potpunosti zadovoljava njihove potrebe. Pružićemo Vam punu podršku, kako tokom procesa selekcije i prezentacije nektretnine, tako i tokom celog procesa pregovaranja sa potencijalnim vlasnikom ili prodavcem i zaključenja kupoprodajnog ugovora, a koji će voditi naš konsultantski tim licenciranih posrednika.

Osim navedenog, naš tim za stambene nektretnine nudi investitorima usluge razvojnog konsaltinga od ranih faza planiranja projekta preko savetodavnih usluga po principu najboljeg miksa struktura, opsega kvadratura jedinica do predloga završnih radova koji će projektu obezbijediti bolju tržišnu pozicioniranost i bržu prodaju.

Kako vam možemo pomoći?

Kao investitoru, omogućavamo Vam sledeće:

 • Tim profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom na stambenom tržištu
 • Iskustvo na velikom broju ekskluzivnih projekata na lokalnom tržištu
 • Pregled tržišta nekretnina i analizu tržišne niše
 • Definisanje koncepta proizvoda i profilisanje ciljne grupe kupaca
 • Usluge rukovođenja marketinškom i prodajnom kampanjom
 • Dizajn, organizaciju, koordinaciju i realizaciju marketinške i prodajne kampanje
 • Izveštavanje i merenje učinka

Kao kupcu, omogućavamo Vam sledeće:

 • Kupovinu stana u nekom od najboljih novoizgrađenih objekata na tržištu
 • Punu podršku kroz celokupan proces kupoprodaje
 • Pouzdanost i sigurnost
 • Detaljno poznavanje tržišta kao i iskustvo i stručnost našeg licenciranog prodajnog tima

KONSULTANTSKE USLUGE