Usluge

Upravljanje projektima

CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima da donesu prave odluke u izboru nepokretnosti, već rezultati njegovog rada obezbjeđuju preduslove klijentima da budu produktivni i uspješni.

CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima da donesu prave odluke u izboru nepokretnosti, već rezultati njegovog rada obezbjeđuju preduslove klijentima da budu produktivni i uspješni. Nije dovoljno samo reći “ na vrijeme i u okviru budžeta“. Radi se o obezbjeđivanju interdisciplinarnog tima koji pruža inovativna rješenja u kompleksnom okruženju.

Kako vam možemo pomoći?

Komercijalno opremanje i uređenje prostora
Mi stvaramo poslovne prostore koji doprinose uspjehu. Pružamo kompletno savjetovanje u vezi uređenja radnog prostora, od enterijerskog rješenja i opremanja pojedinačnih kancelarija do organizacije i uređenja renoviranja i brendiranja kompletnog poslovnog prostora klijenta. Ove konsultantske usluge obuhvataju:

  • Pripremu tehničkih specifikacija
  • Usklađivanje dinamike i budžeta projekta
  • Sprovođenje tendera i pregovaranje ugovora sa podizvođačima
  • Upravljanje fazom projektovanja, pomoć u organizaciji prostora
  • 3D vizualizacija
  • Upravljanje procesom rekonstrukcije/renoviranja i radova na opremanju prostora
  • Učestvovanje u primopredaji prostora
  • Tehnička kontrola

Savjetovanje u vezi uređenja radnog prostora
Koncept i izgled kancelarijskog prostora bi trebalo da doprinose organizaciji i radnom procesu, iz tog razloga je važno početi sa analizom prije izrade nacrta ili dizajna. Nudimo savjetodavne usluge u vezi rasporeda namještaja i opreme u prostoru, izradu analize korišćenja i koncepta kancelarijskog prostora, analizu potreba i predlog aktivnosti koje bi trebalo preduzeti kako bi se došlo do optimalnog rješenja organizacije prostora.

Tehnički Due Diligence
U postupku kupovine ili prodaje, tehnički due diligence obezbjeđuje uvid u troškove i rizike u posjedovanju imovine. Suština analize su sistematska obrada podataka kao i pružanje nezavisnog mišljenja. Zbog toga tehnički due diligence uvijek uključuje proveru nepokretnosti na licu mjesta. Potrebno je pažljivo pregledati objekat od podruma do krova, zabilježiti sve nedostatke i rizike, procijeniti troškove i sve to potkrijepiti fotodokumentacijom. Tehnički due diligence pruža uvid u neophodne radove na održavanju, provjerava stanje dozvola i razmatra moguće rizike u narednih nekoliko godina. Kombinujemo stručnu ekspertizu u oblasti građenja, funkcionisanja objekata i operativnog menadžmenta upravljanja kako bismo procijenili stanje objekta i dali preporuke za njegovo očuvanje.
Precizna analiza prije kupovine omogućava Vam jaču pregovaračku poziciju i pomaže ubrzanje procesa kupovine ili prodaje nepokretnosti.
Određeni nedostaci identifikovani na nekom objektu mogu imati uticaja na kupoprodajnu cijenu, stanje objekta treba da se reflektuje u cijeni. S obzirom na rizike ulaganja u nepokretnosti, ne treba uzeti u obzir nikakvu značajnu kupovinu bez propisno urađenog tehničkog Due Diligence-a.

Procjena objekta
Uvjerite se da je ponuđen poslovni prostor ocijenjen i obezbijeđena komparativna analiza sa svim parametrima važnim za Vaše poslovanje.

Analiza troškova
Kreiranje budžeta i dinamike radova
Planiranje useljenja u prostor
Nadgledanje/praćenje projekta
Upravljanje preseljenjem
Upravljanje građevinskim radovima
Procjena objekta

KONSULTANTSKE USLUGE