Usluge

Marketing

Naša marketinška i PR podrška obuhvata savjetovanje, konceptualizaciju marketinških kampanja

Naša marketinška i PR podrška obuhvata savjetovanje, konceptualizaciju marketinških kampanja kao i upravljanje marketinškim kampanjama u svim segmentima tržišta nepokretnosti, od kancelarijskog i stambenog do maloprodajnog prostora. U bliskoj saradnji sa svim našim sektorima, uključujući naše veliko tržišno iskustvo, možemo da ponudimo čitav spektar marketinških usluga, koji uključuje:

  • Planiranje marketinške strategije
  • Dizajn, konceptualizaciju i produkciju marketinškog materijala
  • Definisanje media plana
  • Menadžment PR kampanje i kampanje oglašavanja
  • Organizaciju događaja

KONSULTANTSKE USLUGE