Usluge

Procjena vrijednosti i razvojni konsalting

Odjeljenje za procjenu vrijednosti nepokretnosti i razvojni konsalting bavi se pružanjem savjetodavnih profesionalnih usluga visokog kvaliteta, na regionalnom nivou.

Odjeljenje za procjenu vrijednosti nepokretnosti i razvojni konsalting bavi se pružanjem savjetodavnih profesionalnih usluga visokog kvaliteta, na regionalnom nivou. Širok spektar profesionalnih usluga obuhvata procjenu vrijednosti nepokretnosti i savjetodavne usluge u domenu akvizicija, prodaje, finansiranja i finansijskog izvještavanja, potom kreiranja investicionih strategija i rješenja za klijente sa jedinstvenim operativnim, tehničkim i poslovnim zahtjevima.

Profesionalne aktivnosti zasnovane su na višedecenijskom iskustvu u oblasti procjena i transakcija koje doprinosi kontinuiranom unapređenju iskustava i baza podataka, sačinjenih iz profesionalnog djelovanja tokom posljednjih 15 godina, na domaćem i regionalnom tržištu.

Vršenje profesionalnih usluga na izuzetno visokom nivou zasnovano je prevashodno na njegovanju kvalitetne saradnje sa klijentima. Njegovanje saradnje ima za cilj bolje razumijevanje potreba naših klijenata, kada je riječ o donošenju važnih investicionih odluka.

Izvještaji o procjeni su usklađeni sa Nacionalnim standardima, kodeksom etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procjenitelja, kao i sa međunarodnim procjeniteljskim standardima propisanim od strane RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) i IVSC (International Valuation Standards Committee). U praksi postoje tri tradicionalna pristupa vrijednovanja nepokretne imovine: metod uporedivih tržišnih transakcija, metod kapitalizacije prinosa i metod zamjene troškova. Svaki od navedenih pristupa podrazumijeva analizu vrijednosti nepokretnosti po različitim osnovima, analizirajući podatke iz relevantnih izvora i rezultujući u zaključku o vrijednosti na osnovu argumentovanih pretpostavki i/ili posebnih uslova.

Kako vam možemo pomoći?

 • Procjenitelji imaju internacionalnu licenciju RICS;
 • Profesionalno djelovanje zasnovano je na dugogodišnjem iskustvu sa preko 6.000 procjena u svim segmentima tržišta, za različite svrhe;
 • Tim vrši profesionalne usluge procjene vrijednosti sljedećih kategorija nepokretnosti:
  • Poslovnih zgrada i kancelarijskog prostora
  • Tržnih centara i retail parkova svih formata
  • Hotela i ugostiteljskih objekata
  • Stambenih nepokretnosti i stambeno-poslovnih objekata
  • Industrijskih i logističkih objekata i/ili kompleksa
  • Zemljišta sa razvojnim potencijalom
  • Alternativnih tipova nepokretnosti
  • Portfolija nepokretnosti
  • Izrađujemo studije izvodljivosti,
  • Analize najbolje i najisplativije upotrebe nepokretnosti („HABU“ analize),
  • Analize diskontovanih novčanih tokova,
  • Analize strategija prodaje nepokretnosti,
  • Analize zakupa vs. kupovine,
  • Reviziju izvještaja o procjenama,
  • Istraživanje tržišta,
  • Procjene za potrebe finansijskog izvještavanja i osiguranja.

KONSULTANTSKE USLUGE