Marketing

Naša marketinška i PR podrška obuhvata savjetovanje, konceptualizaciju marketinških kampanja kao i upravljanje marketinškim kampanjama u svim segmentima tržišta nepokretnosti,…
Learn More.

Upravljanje projektima

CBS International stručni tim za upravljanje projektima ne samo da pomaže našim klijentima da donesu prave odluke u izboru nepokretnosti,…
Learn More.

Istraživanje tržišta

U C&W, istraživanje tržišta se smatra integralnim segmentom svake usluge, kako bi naši klijenti u svakom momentu imali uvid u…
Learn More.

Tržište kapitala

Za investitore koji žele da prodaju ili kupe investicione nepokretnosti ili portfolija, nudimo sveobuhvatan inovativni pristup baziran na uvidu u…
Learn More.