Lustica Bay Project

Zadatak:

Procjena vrijednosti faze 1 projekta Luštica Bay u Tivtu. Predmet procjene je razvoj zemljišta na kojem je planirana izgradnja sljedećih sadržaja: kompleks mješovite namjene, marina sa 120 – 150 vezova i hotel sa 300 soba, što ukupno čini 110.000 m2 bruto izgrađene površine, uz dodatni golf teren od 18 rupa na površini od 860.730 m2. Nakon završetka izgradnje cio kompleks će imati 7 hotela sa 1.370 smještajnih jedinica, 500+ vila, 1.100+ apartmana, golf teren od 18 rupa, 2 marine, propratne komercijalne i zabavne sadržaje.