Dukley Gardens

Zadatak:

CBS International angažovan je za izradu procjene Dukley Gardens.
Dukley Gardens je jedan od najekskluzivnijih stambenih kompleksa u Crnoj Gori. Ovaj kompleks zatvorenog tipa koji uključuje i obezbjeđenje, čini 36 rezidencijalnih i 202 apartmana prve klase, čije kvadrature se kreću od 77 do 639 kvadratnih metara.
Klijenti će na raspolaganju imati 24/7 VIP uslugu, sistem upravljanja kućom putem moderne tehnologije, smart sistem i 3 plaže.